Xuất khẩu sàn hoàn thiện sang Japan

Xuất khẩu sàn hoàn thiện sang Japan


Sàn hoàn thiện(Sàn thao tác) hay mâm giàn giáo được sản xuất trên dây chuyền máy hiện đại và được hàn bởi các Robot Panasonic Nhật Bản


Sàn hoàn thiện/ mâm giàn giáo đóng kiện theo tiêu chuẩn xuất khẩu