Frame

Frame

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Thông Số Kỹ Thuật Giàn Giáo Khung

Model(mm)

Thông số ống(mm)

Bề mặt

     Portal

1219 × 1930

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø25×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 1700

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø25×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 1524

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø25×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 914

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø25×1.5

Mạ Kẽm

    Mason

1219 × 1930

Chính:Ø48×3.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 1700

Chính:Ø48×3.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 1524

Chính:Ø48×3.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 1219

Chính:Ø48×3.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 914

Chính:Ø48×3.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 600

Chính:Ø48×3.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

1219 × 490

Chính:Ø48×3.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

   Ladder

914 × 1930

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

914 × 1700

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

914 × 1524

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

914 × 914

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm

914 × 610

Chính:Ø42×2.2, phụ: Ø34×1.5

Mạ Kẽm


WORKSHOP

Package & Shipment