Quicklock

Quicklock

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Thông Số Kỹ Thuật Giàn Giáo Quiclock

QUICKLOCK TIÊU CHUẨN 
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)

Chiều Dài 

Kg/ dài

Quick-Lock 500mm

3.92 kg

Quick-Lock 1000mm

5.67 kg

Quick-Lock 1500mm

7.31 kg

Quick-Lock 2000mm

10.52 kg

Quick-Lock 2500mm

13.82 kg

Quick-Lock 3000mm

17.06 kg

 

GIẰNG NGANG QUICKLOCK
(48.1mm x 3.0mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)

 

Chiều Dài Ledger

Kg/ dài

Ledger 250mm

1.75 kg

Ledger 300mm

1.87 kg

Ledger 500mm

2.71 kg

Ledger 600mm

3.02 kg

Ledger 900mm

4.17 kg

Ledger 1200mm

5.32 kg

Ledger 1250mm

5.52 kg

Ledger 1500mm

6.48 kg

Ledger 1800mm

7.63 kg

Ledger 2400mm

9.93 kg

 

WORKSHOP


Package & Shipmen