Quicklock

Quicklock

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Thông Số Kỹ Thuật Giàn Giáo Quiclock

QUICKLOCK TIÊU CHUẨN 
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)

Chiều Dài Kg/dài
Quick-Lock 500mm 3.92kg
Quick-Lock 1000mm 5.67kg
Quick-Lock 1500mm 7.31kg
Quick-Lock 2000mm 10.52kg
Quick-Lock 2500mm 13.82kg
Quick-Lock 3000mm 17.06kg


GIẰNG NGANG QUICKLOCK
(48.1mm x 3.0mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)

Chiều Dài Kg/ dài
Ledger 250mm 1.75kg
Ledger 300mm 1.87kg
Ledger 500mm 2.71kg
Ledger 600mm 3.02kg
Ledger 900mm 4.17kg
Ledger 1200mm 5.32kg
Ledger 1250mm 5.52kg
Ledger 1500mm 6.48kg
Ledger 1800mm 7.63kg
Ledger 2400mm 9.93kg

WORKSHOP


Package & Shipmen