Prop

Prop

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Đặc Điểm Thông Số Kỹ Thuật cột chống

Cột Chống tải nặng

MIN

MAX

ỐNG TRONG

ỐNG NGOÀI

1.8m

3.2m

48mmx2.0mm

60mmx2.0mm

2.1m

3.4m

48mmx2.0mm

60mmx2.0mm

2.2m

4.0m

48mmx2.0mm

60mmx2.0mm

2.4m

3.9m

48mmx2.0mm

60mmx2.0mm

3.5m

4.0m

48mmx2.0mm

60mmx2.0mm

3.0m

5.0m

48mmx3.5mm

60mmx3.5mm

Cột Chống tải nhẹ

MIN

MAX

ỐNG TRONG

ỐNG NGOÀI

1.6m

3.0m

40mmx2.0mm

48mmx2.0mm

48mmx2.0mm

56mmx2.0mm

1.8m

3.5m

40mmx2.0mm

48mmx2.0mm

48mmx2.0mm

60mmx2.0mm

2.0m

3.5m

40mmx2.0mm

48mmx2.0mm


48mmx3.5mm

60mmx3.5mm

WORKSHOP