Ringlock

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Thông Số Kỹ Thuật Giàn Giáo Ringlock

RINGLOCK TIÊU CHUẨN Ø48 SERIES
(Ø48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)

Loại Trọng Lượng/Dài

RingLock 250mm

1.89kg

RingLock 300mm

1.98kg

RingLock 500mm

2.76kg

RingLock 1000mm

5.18kg

RingLock 1500mm

7.61kg

RingLock 2000mm

10.03kg

RingLock 2500mm

12.45kg

RingLock 3000mm

14.87kg

 RingLock 4000mm 19.72kg

 

RINGLOCK TIÊU CHUẨN Ø60 SERIES
( Ø60mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)

  Loại Trọng Lượng/Dài
  RingLock 250mm   2.65kg

RingLock 500mm

3.45kg

RingLock 1000mm

7.11kg

RingLock 1500mm

10.56kg

RingLock 2000mm

14.09kg

RingLock 2500mm

17.60kg

RingLock 3000mm

21.13kg

RingLock 3500mm 25.9kg
RingLock 4000mm 29.60kg

 

GIẰNG NGANG RINGLOCK
(48.1mm x 3.0mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng )

Loại Trọng Lượng/Dài

Ledger 1000mm

4.62kg

Ledger 1500mm

6.50kg

Ledger 2000mm

8.38kg

Ledger 2500mm

10.27kg

Ledger 3000mm

12.16kg

 

GIẰNG CHÉO RINGLOCK
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng )

Diagonal Brace Trọng Lượng/Dài

 1000×2000mm

10.06kg

 1500×2000mm

10.95kg

 2000×2000mm

12.13kg

 2500×2000mm

13.50kg

 3000×2000mm

15.01kg

 

CHỐNG BIÊN (Console Side)

Dài

Trọng lượng(KG)

360mm

3.4KG

650mm

6.6KG

690mm

7.5KG

730mm

7.8KG

830mm

8.62KG

1090mm

12.0KG

 

BASE COLLAR

Dài

Trọng lượng(KG)

240mm

1.6KG

300mm

2.0KG

430mm

2.7KG

 

BRIDGE STRENGTHENED LEDGER

Dài

Trọng lượng(KG)

1570mm

3.4KG

2070mm

6.6KG

2570mm

7.5KG

3070mm

7.8KG


TRUSS LEDGERS

Dài

Trọng lượng(KG)

1820mm

13.65KG

2130mm

16.5KG

2430mm

18.1KG

3050mm

23.4KG

4260mm 31.81KG
5170mm 38.25KG

 

LATTICE BEAM

Dài

Trọng lượng(KG)

5140mm

69.9KG

5170mm

70.47KG

6140mm

82.63KG

7710mm

103.76KG

 

WorkShop

 

Package & Shipment