Mono Nhật Bản

Mono Nhật Bản

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Cây chống


 

Mã sản phẩm  Tiêu chuẩn Trọng lượng 

01SA-36

φ48.6×3,600mm 13.1kg

02SA-27

φ48.6×2,700mm 10.0kg

03SA-18

φ48.6×1,800mm 6.8kg

04SA-09

φ48.6×900mm 3.6kg

07SA-09

φ48.6×810mm 3.0kg

06SA-08L

φ48.6×740mm 3.5kg

05SA-045

φ48.6×450mm 2.0kg


Giằng Ngang


 

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SC-18

φ42.7×1,800mm 4.3kg

02SC-15

φ42.7×1,500mm 3.8kg

03SC-12

φ42.7×1,200mm 3.0kg

04SC-09

φ42.7×900mm 2.4kg

05SC-06

φ42.7×600mm 1.7kg

06SC-04

φ42.7×400mm 1.2kg

07SC-03

φ42.7×300mm 1.0kg

08SC-02

φ42.7×200mm 0.8kg


Sàn thao tác ( Rộng 250mm)

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SDS-2518

250mm×1,800mm 9.4kg

02SDS-2512

250mm×1,200mm 6.5kg

03SDS-2509

250mm×900mm 5.2kg

04SDS-2506

250mm×600mm 3.7kg


Sàn thao tác ( Rộng 400mm)

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SD-4018N

400mm×1,800mm 13.8kg

02SD-4015N

400mm×1,500mm 11.7kg

03SD-4012N

400mm×1,200mm 10.0kg

04SD-4009

400mm×900mm 7.5kg

05SD-4006

400mm×600mm 5.5kg


Sàn thao tác 500mm


Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng
01SD-5018 500mm×1,800mm 15.2kg
03SD-5012 500mm×1,200mm 12.2kg
04SD-5009 500mm×900mm 12.2kg
04SD-5006 500mm×600mm 6.7kg


Chống biên

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SB-40

600mm (Cho Sàn 500mm & 400mm) 2.5kg

02SB-25

400mm (Cho Sàn 250mm) 1.8kg


Chống Ngoài

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SBH-40

600mm (Cho Sàn 500mm & 400mm) 3.3kg

02SBH-25

400mm (Cho Sàn 250mm) 2.7kg

02SBH-20

200m 1.8kg


Giằng Chéo

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SL-18N

φ27.2×2,608mm (W1,800mm×H1,800mm) 4.0kg

02SL-15N

φ27.2×2,074mm (W1,500mm×H1,350mm) 3.5kg

03SL-12N

φ27.2×1,551mm (W1,200mm×H900mm) 2.7kg

04SL-09N

φ27.2×1,337mm (W900mm×H900mm) 2.4kg

 

Cầu Thang

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SH-19H

900mm×900mm 10.8kg

02SH-18N3

1,800mm×1,800mm 17.4kg

03Aluminium Stairs

1,800mm×1,800mm 12.3kg

04SQ-N

510mm×275mm 3.9kg

 

Chốt Khóa

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SN-8

Kiểu trong 12g

02SJ-1

Kiểu ngoài 44g

03SN-1 N12

Kiểu ngoài 160g

 

Giằng Gánh

Mã sản phẩm Tiêu chuẩn Trọng lượng

01SG-36N

3,600mm (2span) 23.3kg

02SG-54N

5,400mm (3span) 37.9kg