Cuplock

Cuplock

0₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:
  • Thương hiệu :

Thông Số Kỹ Thuật Giàn Giáo Cuplock

CUPLOCK TIÊU CHUẨN
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)


Cuplock Tiêu Chuẩn Kg/ dài
Cup-Lock 500mm 3.53kg
Cup-Lock 1000mm 6.31kg
Cup-Lock 1300mm 8.28kg
Cup-Lock 1500mm 9.05kg
Cup-Lock 1800mm 11.05kg
Cup-Lock 2000mm 11.82kg
Cup-Lock 2300mm 13.80kg
Cup-Lock 2500mm 14.57kg
Cup-Lock 2800mm 16.58kg
Cup-Lock 3000mm     17.34kg

 

GIẰNG NGANG CUPLOCK
(48.1mm x 3.2mm, Q345,
   Mạ Nhúng Nóng  )

Chiều Dài Kg
Ledger 600mm 2.47
Ledger 900mm 3.55
Ledger 1000mm 3.92
Ledger 1200mm 4.28
Ledger 1250mm 4.83
Ledger 1300mm 5.01
Ledger 1500mm 5.73
Ledger 1600mm 6.09
Ledger 1800mm 6.81
Ledger 2000mm 7.54
Ledger 2500mm 9.35

 

GIẰNG CHÉO CUPLOCK
(48.1mm x 3.2mm, Q345,   Mạ Nhúng Nóng  )

Chiều Dài : 1300 x 2000; 1800 x 2000; 2500 x 2000

 

CHỐNG BIÊN CUPLOCK

Dài Kg
291mm 1.50
565mm 6.59
795mm 7.88

 

Bracket

Dài Kg
291mm 1.50
565mm 6.59
795mm 7.88

 

TRANSOM BEAM(mm)Chiều Dài: 565,795,1200,1300,1800,2500

 

CUP TRÊN/ CUP DƯỚI/ MẤU ĐẦU GIẰNG NGANG

     Miêu tả Kg
WCTC1 Cup trên 0.46
WCBC1 Cup dưới 0.27
WCLB1 Mấu giằng 0.25

Workshop