Liên hệ

Công Ty Hưng Phát
Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Đa Nghề-Đình Bảng-Từ Sơn-Bắc Ninh
Tel: 0906 888 000
Website: www.hungphat.com.vn
Email: hungphat@hungphat.com.vn
 
 
 * Thông tin bắt buộc