Xuất khẩu chốt xẻ giàn giáo khung

Xuất khẩu chốt xẻ giàn giáo khung


Hưng Phát sản xuất chốt xẻ giàn giáo tiêu chuẩn xuất khẩu trên dây chuyền máy hiện đại, hoàn toàn tự động


Chốt xẻ giàn giáo xuất khẩu với hình dáng tối ưu lần đầu tiên tại Việt nam 


cuống chốt xẻ giàn giáo được dập cung ôm vào ống tạo điều kiện dễ dàng cho việc hàn, đặc biệt là Robot hàn

Năng xuất cao, tiến độ sản xuất nhanh trên dây chuyền máy hiện đại tự động cho chất lượng cao ổn định 


Hưng Phát từng bước làm chủ công nghệp phụ trợ phụ kiện giàn giáo với năng xuất cao, tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu


Kiểu dáng chốt xẻ giàn giáo khung đa dạng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu