Xuất khẩu chốt xẻ

Xuất khẩu chốt xẻ


Hưng Phát khẳng định năng lực sản xuất chốt xẻ tiêu chuẩn xuất khẩu


Chốt sẻ xuất khẩu với hình dáng tối ưu lần đầu tiên tại Việt nam 


cuống chốt được dập cung ôm vào ống tạo điều kiện dễ dàng cho việc hàn, đặc biệt là Robot hàn

Năng xuất cao, tiến độ sản xuất nhanh với chất lượng cao ổn định 


Hưng Phát từng bước làm chủ công nghệp phụ trợ phụ kiện giàn giáo với năng xuất cao, tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu


Kiểu dáng chốt sẻ cho giàn giáo khung đa dạng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu